ข่าวสารและกิจกรรม

แจ้งกำหนดวันพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562

เลื่อนรับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2562

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับปฎิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ๖ แห่ง ในวันที่ 5,7,8 และ 9 เมษายน รวม 4 วัน เวียนแจ้งงานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2562

คลิกดูรายละเอียดที่นี่