หน้าแรก

กิจกรรม

กองกลางงานอาคาร ได้จัดกิจกรรม CoP ภายในหน่วยงานให้กับพนักงานขับรถส่วนกลาง โดยจัดใน เรื่อง วิธีการใช้ Application Google Map ตรวจสอบเส้นทางการเดินทาง
Today : 04/02/2023
  • Posts not found

ข่าว

Posts not found