ข่าวสารและกิจกรรม

ขอเชิญร่วมอนุโมทนาบุญ หรือโอนเงินทำบุญ กฐินพระราชทานและกฐินสามัคคี ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปี 2563

ขอเชิญร่วมอนุโมทนาบุญ หรือโอนเงินทำบุญ กฐินพระราชทานและกฐินสามัคคี ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปี 2563

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กำหนดถวายผ้ากฐินพระราชทาน ประจำปี 2563 ในวันที่ 17 ตุลาคม 2563 ณ วัดนรนาถสุนทริการาม

ขอเชิญ ศิษย์เก่าและผู้มีจิตศรัทธาร่วมอนุโมทนาบุญ ในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ กองคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

หรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ชื่อบัญชี กฐินพระราชทานและกฐินสามัคคี
เลขที่บัญชี 880-7-45012-0

และโปรดส่งใบสำเนาโอนเงินให้กองคลัง
Email : Kathin-ceremony@rmutp.ac.th หรือ Fax : 0 2665 3725