ติดต่อเรา

ที่อยู่ : กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 เลขที่ 399 ถ.สามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กทม. 10300
โทรศัพท์ : 02-665-3777 , 02-665-3888 ต่อ 6012 -6014
อีเมล : gad_offpre_rmutp@hotmail.com
ดูหมายเลขโทรศัพท์ทั้งหมดที่ ระบบค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายใน