ข่าวสารและกิจกรรม

เลื่อนวันเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2564

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ส่งสำเนาหนังสือแจ้งว่า สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม เลื่อนวันเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 6 แห่ง ประจำปีการศึกษา 2564 ดังนี้

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565  รอบบ่าย
วันที่ 1 – 3 มีนาคม พ.ศ. 2565    รอบเช้าและรอบบ่าย

 

รายละเอียดหนังสือ คลิกที่นี่