ข่าวสารและกิจกรรม

แจ้งเลื่อน กำหนดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 – 2563

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้แจ้งว่า สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า          โปรดกระหม่อม เลื่อนวันเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 6 แห่ง ดังนี้
– ประจำปีการศึกษา 2562 เป็นระหว่าง วันที่  7 – 11  มีนาคม พ.ศ. 2565 รวม 5 วัน
– ประจำปีการศึกษา 2563 เป็นระหว่าง วันที่  21 – 24  มีนาคม พ.ศ. 2565 รวม 4 วัน

รายละเอียดหนังสือ คลิกที่นี่