ข่าวสารและกิจกรรม

กิจกรรมการปฏิบัติงานของฝ่ายงานอาคารและสถานที่ ชุดที่ 1/2562

งานเช็คเครื่องปรับอากาศเบื้องต้น ห้องผู้บริหารชั้น 3

————————————————————————————————————————————————————————————————–

งานซ่อมตู้เอกสารหน่วยงานกองกลางฝ่ายสารบัญ


งานซ่อมท่อห้องน้ำชั้น 3 ครึ่ง อาคารสำงานอธิการบดี


งานซ่อมห้องน้ำอาคารสำนักงานอธิการบดี


งานเดินสายโทรศัพท์หน่วยงานกองคลังฝ่ายการเงินกองคลัง


งานเดินสายไฟหน่วยงานสำนักประกัน ห้อง ผู้อำนวยการ


งานตรวจเช็คเบื้องต้นเครื่องปรับอากาศห้องประชุม 4


งานผูกระบายหน้ามหาวิทยาลัย


งานซ่อมฟลัชวาลว์ห้องน้ำชั้น 2 ครึ่ง อาคารสำนักงานอธิการบดี


งานซ่อมลูกบิดประตูห้องน้ำห้องพยาบาล


งานเปลี่ยนลูกบิดประตูห้องน้ำกองนโยบายและแผน