Uncategorized

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ และมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดงาน พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปี 64

 

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ และมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดงาน
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษาปี 2564

รายละเอียดคลิ๊ก