ข่าวสารและกิจกรรม

กำหนดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2561

Prainw

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้แจ้งเรื่อง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรฯ แก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ประจำปีการศึกษา 2561

ในวันที่ 19 – 23 สิงหาคม 2562 ทั้งช่วงเช้าและช่วงบ่าย รวม 5 วัน
โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 รอบเช้า

ณ หอประชุมราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยมีกำหนดการ ดังนี้

กำหนดวันฝึกซ้อมใหญ่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562 รอบเช้า ณ หอประชุม มทร.ธัญบุรี ตำบลคลองหก อำเภอธัญบุรี จ.ปทุมธานี
จุดรายงานตัว คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี

กำหนดวันเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 รอบเช้า ณ หอประชุม มทร.ธัญบุรี ตำบลคลองหก อำเภอธัญบุรี จ.ปทุมธานี
จุดรายงานตัว คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี
เวลา 6.00 น. รายงานตัว ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี
เวลา 6.20 น. ตั้งขบวนแถว
เวลา 6.40 น. เคลื่อนขบวนมารอ ณ บริเวณประติมากรรมดอกบัว
เวลา 7.00 น. ผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ นำขบวนแถวเข้าหอประชุม มทร.ธัญบุรี
เวลา 7.40 น. นั่งประจำที่ (ตรวจสอบรายชื่อและจำนวน)
เวลา 9.00 น. เริ่มพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
เวลา 11.30 น. เสร็จพิธี (โดยประมาณ)

ดาวน์โหลด เอกสารแนบ