กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2563

Posted Posted in กำหนดการประชุม

กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2563 ประชุม ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี เวลา 13.30 น. วันพุธที่ 22 กรกฎาคม […]

กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 6/2563

Posted Posted in กำหนดการประชุม

กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2563 ประชุม ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี เวลา 13.30 น. วันพุธที่ 24 มิถุนายน […]

กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2563

Posted Posted in กำหนดการประชุม

กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2563 ประชุม ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี เวลา 13.30 น. วันพุธที่ 20 พฤษภาคม […]

กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2563

Posted Posted in กำหนดการประชุม

กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2563 ประชุม ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี เวลา 13.30 น. วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม […]

กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2563

Posted Posted in กำหนดการประชุม

กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2563 ประชุม ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี เวลา 13.30 น. วันพุธที่ 18 มีนาคม […]

กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2563

Posted Posted in กำหนดการประชุม

กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2563 ประชุม ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี เวลา 13.30 น. วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ […]

กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2563

Posted Posted in กำหนดการประชุม

กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2563 ประชุม ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี เวลา 13.30 น. วันพุธที่ 22 มกราคม […]

กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 14/2562

Posted Posted in กำหนดการประชุม

กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 14/2562 ประชุม ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี เวลา 13.30 น. วันพุธที่ 18 ธันวาคม […]

กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 13/2562

Posted Posted in กำหนดการประชุม

กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 13/2562 ประชุม ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี เวลา 13.30 น. วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน […]

กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2562

Posted Posted in กำหนดการประชุม

กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2562 ประชุม ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี เวลา 13.30 น. วันพุธที่ 16 ตุลาคม […]