ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปมอบปริญญาบัตร

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้แจ้งเรื่อง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 6 แห่ง
ประจำปีการศึกษา 2564 ดังนี้
– วันอังคารที่       28 กุมภาพันธ์  2566 รอบบ่าย
– วันพุธที่               1  มีนาคม       2566 รอบเช้า และรอบบ่าย
– วันพฤหัสบดีที่    2  มีนาคม       2566 รอบเช้า และรอบบ่าย
– วันศุกร์ที่             3  มีนาคม       2566 รอบเช้า และรอบบ่าย

รายละเอียดหนังสือ คลิกที่นี่