กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2558

Posted Posted in กำหนดการประชุม

กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2558 ประชุม ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี เวลา 13.30 น. วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2558

กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2558

Posted Posted in กำหนดการประชุม

กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2558 ประชุม ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี เวลา 13.30 น. วันพุธที่ 30 กันยายน 2558

กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2558

Posted Posted in กำหนดการประชุม

กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2558 ประชุม ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี เวลา 13.30 น. วันพุธที่ 26 สิงหาคม […]

กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2558

Posted Posted in กำหนดการประชุม

กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2558 ประชุม ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี เวลา 13.30 น. วันพุธที่ 29 กรกฎาคม […]

กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2558

Posted Posted in กำหนดการประชุม

กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2558 ประชุม ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี เวลา 13.30 น. วันพุธที่ 24 มิถุนายน 2558

กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2558

Posted Posted in กำหนดการประชุม

กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2558 ประชุม ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี เวลา 13.30 น. วันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2558

กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2558

Posted Posted in Uncategorized, กำหนดการประชุม

กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2558 ประชุม ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี เวลา 13.30 น. วันพุธที่ 29 เมษายน […]