ข่าวสารและกิจกรรม

กำหนดพิธิพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2560

Prainw

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้แจ้งเรื่อง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรฯ แก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ประจำปีการศึกษา 2560

ในวันที่ 27 – 31 สิงหาคม 2561 ทั้งช่วงเช้าและช่วงบ่าย รวม 5 วัน
สำหรับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จะรับในวันพุธที่ 29 สิงหาคม 2561 ช่วงเช้า

ณ หอประชุมราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยมีกำหนดการซ้อมรับและรับจริงดังนี้

กำหนดวันฝึกซ้อมย่อยรวม
วันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2561 ช่วงเช้า
ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ (ศูนย์พณิชยการพระนคร)
เวลา 6.00 น. รายงานตัวใต้อาคารมงคลอาภา
เวลา 6.20 น. ตั้งขบวนแถว
เวลา 7.00 น. เคลื่อนขบวนสู่ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา
เวลา 7.40 น. นั่งประจำที่เตรียมพร้อม
เวลา 9.00 น. เริ่มทำการฝึกซ้อม
เวลา 11.30 น. เสร็จสิ้นการซ้อม

กำหนดวันฝึกซ้อมใหญ่และจุดรายงานตัว
วันพุธที่ 22 สิงหาคม 2561 ช่วงเช้า ณ หอประชุม มทร.ธัญบุรี ตำบลคลองหก อำเภอธัญบุรี จ.ปทุมธานี
จุดรายงานตัว คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี
เวลา 6.00 น. รายงานตัว ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี
เวลา 6.20 น. ตั้งขบวนแถว
เวลา 6.40 น. เคลื่อนขบวนมารอ ณ บริเวณประติมากรรมดอกบัว
เวลา 7.00 น. ผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ นำขบวนแถวเข้าหอประชุม มทร.ธัญบุรี
เวลา 7.40 น. นั่งประจำที่ (ตรวจสอบรายชื่อและจำนวน)
เวลา 9.00 น. เริ่มการฝึกซ้อมใหญ่
เวลา 11.30 น. เสร็จพิธี (โดยประมาณ)

กำหนดวันเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
วันพุธที่ 29 สิงหาคม 2561 ช่วงเช้า ณ หอประชุม มทร.ธัญบุรี ตำบลคลองหก อำเภอธัญบุรี จ.ปทุมธานี
จุดรายงานตัว คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี
เวลา 6.00 น. รายงานตัว ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี
เวลา 6.20 น. ตั้งขบวนแถว
เวลา 6.40 น. เคลื่อนขบวนมารอ ณ บริเวณประติมากรรมดอกบัว
เวลา 7.00 น. ผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ นำขบวนแถวเข้าหอประชุม มทร.ธัญบุรี
เวลา 7.40 น. นั่งประจำที่ (ตรวจสอบรายชื่อและจำนวน)
เวลา 9.00 น. เริ่มพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
เวลา 11.30 น. เสร็จพิธี (โดยประมาณ)