กำหนดพิธิพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2559 (มีรายละเอียดวันซ้อม)

Prainw

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้แจ้งเรื่อง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรฯ แก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ประจำปีการศึกษา 2559

ในวันที่ 20 – 24 พฤศจิกายน 2560 ทั้งช่วงเช้าและช่วงบ่าย รวม 5 วัน
สำหรับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จะรับในวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2560 ช่วงบ่าย

ณ หอประชุมราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

สามารถดูรายละเอียดการซ้อมใหญ่ ซ้อมย่อยได้ที่นี่ รายละเอียดกำหนดการรับปริญญา ปีการศึกษา 2559